MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
MARDI
LUNDI
17h30 18h30
18h15 19h45
19h00 20h30
Muay Boran
Muay thai
Muay thai
Balintawak
16h15 17h30
18h30 20h00
17h30 19h00
Luta livre
Combat Cuentada
17h15 18h15
No gi is your way Luta Livre Balintawak
16h15 17h15
17h15 18h45
Cours privés ou semi-privés
Cours privés ou semi-privés
Luta livre
U M A TEAM
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI MARDI LUNDI 17h30 18h30 18h15 19h45 19h00 20h30 Muay boran Muay thai Muay thai 18h30 20h00 Combat   Cuentada
U M A

TEAM

17h15 18h15 17h15 18h45 Balintawak 16h15 17h15
Cours privés ou semi-privés
Cours privés ou semi-privés
Balintawak 16h15 17h30 Luta livre 17h30  19h00 Luta livre